Pel juny, a ballar!

Durant la propera primavera, l’Escriny prepararà un repertori basat en cançons ballables, a l’estil de les que oferia  la Societat Coral Euterpe, dirigida per Josep Anselm Clavé, en uns jardins de Barcelona cap a la meitat del segle XIX.

Es preveu presentar-lo durant el mes de juny, amb l’acompanyament de la pianista Viviana Salisi.