Programes de mà dels concerts de Nadal (1969-1987)