Arxiu

L’any 2018, amb motiu del cinquantenari de l’entitat, la Coral Escriny digitalitza els seus arxius documental i fotogràfic, i els obre al públic.
Les col·leccions disponibles actualment són:

Arxiu documental

Cartells dels concerts de Nadal

Programes de mà dels concerts de Nadal:
[1969-1987] –
[1988-1992] –
[Dido and Aeneas 1993] –
[1994-2000] –
[Hair 2001] –
[2002-2008] –
[2009-present]

Cartells i programes d’altres concerts realitzats per la coral o amb participació d’aquesta:
[1968-1987] –
[1988-present]

Butlletins, circulars i fulletons d’ordre intern

Altres documents

Arxiu fotogràfic

Si disposeu de fotografies o altre material gràfic relacionat amb la història de la coral que no tinguem a l’arxiu, us agrairem si ens el podeu cedir per uns dies, per digitalitzar-lo, i us retornarem els originals.


La Coral Escriny agraeix la col·laboració desinteressada de totes les persones que han contribuït a fer possible aquest arxiu i, especialment, la documentació aportada per Xavier Santamaria i les fotografies d’Oriol Reguant.