ARXIU

L’any 2018, amb motiu del cinquantenari de l’entitat, la Coral Escriny digitalitza els seus arxius documental i fotogràfic, i els obre al públic.
Les col·leccions disponibles actualment són:

Arxiu documental

Si disposeu de fotografies o altre material gràfic relacionat amb la història de la coral que no tinguem a l’arxiu, us agrairem si ens el podeu cedir per uns dies, per digitalitzar-lo, i us retornarem els originals.
La Coral Escriny agraeix la col·laboració desinteressada de totes les persones que han contribuït a fer possible aquest arxiu i, especialment, la documentació aportada per Xavier Santamaria i les fotografies d’Oriol Reguant.

Contacte:

Coral Escriny
Carrer de Sant Antoni, 22 bis. 08251 Santpedor
info@coralescriny.cat

© 2020 Coral Escriny