Search
Close this search box.

NOTÍCIES

Propostes per millorar la funcionalitat de l’Auditori del Convent

La Coral Escriny, com a entitat que fa ús habitualment de l’Auditori del Convent de Sant Francesc, ha detectat algunes mancances en aquest equipament municipal, algunes de les quals s’han agreujat en els darrers anys.

Per tal que l’auditori sigui plenament funcional, considerem que caldria fer-hi les següents millores amb urgència:

  • Adequar l’espai de camerinos amb penjadors, cadires, taules i miralls, instal·lar-hi algun sistema de calefacció i posar-hi portes per tal que pugui quedar tancat amb clau sempre que convingui.
  • Il·luminar l’escala de cargol que dona accés als camerinos, ja que hi ha trams completament foscos que constitueixen un perill.
  • Reparar els focus avariats que haurien d’il·luminar l’escenari des de la creu.
  • Millorar la il·luminació del vestíbul, ja que queda molt fosc quan no hi ha llum natural.
  • Instal·lar un sistema de projecció fix i potent, que pugui servir tant per mostrar una presentació com per veure una pel·lícula o com a fons d’un espectacle.
  • Disposar de més plataformes modulars per poder donar diferents configuracions a l’escenari (grades, ampliació per davant…) quan l’espectacle ho requereixi.
  • Completar la dotació de cadires no plegables fins a la totalitat de l’aforament de la sala.

 

Igualment, també seria necessari que la persona encarregada del control de llums i so de la sala tingués més disponibilitat per col·laborar amb les entitats en allò que faci referència a l’ús ordinari de l’equipament.

Considerem que el Convent és una infraestructura clau per a la cultura i això va molt més enllà de tenir un edifici premiat. Cal equipar-lo de forma adequada per tal que pugui acomplir la seva funció.

Per aquest motiu, demanem un compromís clar i explícit a tots els grups polítics que aspirin a governar el municipi, en el sentit de dur a terme les millores exposades en un termini breu.