Arxiu

L’any 2018, amb motiu del cinquantenari de l’entitat, la Coral Escriny digitalitza els seus arxius documental i fotogràfic, i els obre al públic.

Les col·leccions disponibles actualment són:

ARXIU DOCUMENTAL

  • Cartells dels concerts de Nadal
  • Programes de mà dels concerts de Nadal
  • Cartells i programes d’altres concerts realitzats per la coral o amb participació d’aquesta
  • Butlletins, circulars i fulletons d’ordre intern
  • Altres documents

ARXIU FOTOGRÀFIC