arxiu

L’any 2018, amb motiu del cinquantenari de l’entitat, la Coral Escriny digitalitza els seus arxius documental i fotogràfic, i els obre al públic.
Les col·leccions disponibles actualment són:

Arxiu documental